Home Servis
Izme?u ostalog radimo popravak i servis obu?e, remena, torba i ostalih proizvoda od koe ili gume. Servis ili popravak ?e biti obavljen u najkra?em roku sa kvalitetnom obradom i materijalima. Materijali su od poznatih proizvo?a?a kao to su Vibram, kommerling i dr. Moete nas posjetiti na naoj lokaciji, kontaktirati na brojeve telefona ili na e-mail.
 
title="Copyright 2011 - Gec Sam d.o.o